Sfinansowano

w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19


Hotel Commercial Investment sp. z o.o. sp. k. realizuje projekt pt.: „Wdrożenie systemu bezkontaktowej obsługi klienta celem zwiększenia bezpieczeństwa i optymalizacji działalności hotelu w warunkach pandemii” dofinansowany w ramach osi priorytetowej 6 Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19 działania 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie w działalności hotelu Holiday Inn Dąbrowa Górnicza innowacyjnego systemu bezkontaktowej obsługi klienta, celem poprawy bezpieczeństwa, optymalizacji działalności obiektu i zwiększenia odporności na czynniki losowe, w szczególności związane ze stanem epidemii COVID-19. Prace podejmowane w ramach projektu obejmują zakup oprogramowania
i środków trwałych niezbędnych do wdrożenia i skutecznego działania systemu bezkontaktowej obsługi klienta na terenie obiektu hotelowego. Planowana do wdrożenia technologia mobilna będzie aktywnie towarzyszyć gościom dzięki inteligentnym funkcjom samoobsługowym podczas całej ich podróży. Zakres rzeczowy projektu obejmuje działania niezbędne do wdrożenia innowacyjnego rozwiązania cyfryzacyjnego i dostosowania modelu działalności hotelu do warunków rynkowych wynikających
z obecności pandemii koronawirusa. Realizacja projektu umożliwi skuteczne funkcjonowanie obiektu hotelowego w warunkach pandemii oraz po jej zakończeniu i w konsekwencji wzmocni konkurencyjność i odporność na kolejne kryzysy. Wdrożenie systemu będącego przedmiotem projektu umożliwi istotne zwiększenie poziomu bezpieczeństwa zarówno gości, jak i personelu hotelu.

Wartość projektu: 297 300,00 PLN.

Wkład Funduszy Europejskiej: 252 705,00 PLN.